OVLAŠTENJA

Izvod iz trgovačkog suda

Rješenje trgovačkog suda

Ovlaštenje za ZNR

Osposobljavanje za ZOP

Ovlaštenje za izradu elaborata za ZOP

Ovlaštenje za praćenje emisija u zrak iz stacioniranih izvora

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke - akustička mjerenja (buka okoliša i zvučna izolacija) i predviđanje razina buke (projektiranje)

Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada

Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda ostalih građevina i energetsko certificiranje zgrada

Potvrda o akreditaciji - emisije u zrak i akustička ispitivanja

Ovlaštenje dizala

Potvrda o akreditaciji dizala